Post: : 12

Noel là ngày lễ lớn của tín đồ Kytô giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiêu, trong nhiều năm trở lại đây, tầm ảnh hưởng của lễ hội này đã lan tỏa đến cả những người không theo Đạo Kytô, thậm chí có rất nhiều Phật tử ăn theo và hưởng ứng ngày này như một ngày quốc lễ. Về vấn đề Phật tử có nên mừng ngày Noel hay không, Ban biên tập xin mượn phần trả lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ bằng Video bên dưới.