Post: : 12

Quy định được ban hành nhằm quản lý, tổ chức các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đúng quy định của pháp luật, Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.Xin mời quý vị nhấn trực tiếp vào đường link bên dưới để xem chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/13MWG3HNI2Rh73n808S6sqPsLLHUqMRCY/view?usp=sharing