Post: : 1

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng ni, trân trọng kính mời quý bà con Phật tử xa gần, hoan hỷ dành thời gian về tham dự "Lễ Hội Quan Âm Nam Hải"Tại: Chùa An Thái - xã Quỳnh Long - huyện Quỳnh Lưu

Thời gian: Ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019 (nhằm 21 - 22/09/Kỷ Hợi)