Post: : 1

Lịch sử Phật giáo Nghệ An đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu từ thập niên 1990, thông qua các chuyên đề, đề tài, hội thảo khoa học, nhưng chưa có một tập sách riêng. Đây là cuốn lịch sử đầu tiên viết về Phật giáo Nghệ An.



NHẤN VÀO LINK SÁCH BÊN DƯỚI

https://drive.google.com/file/d/1yoPDHgSIm4InvBhu8AgSbfAaF3rrCuJ8/view?usp=sharing