Post: : 12

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An xin thông báo chương trình An Cư Kết Hạ và hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật Đản PL.2563 - DL.2019 tại Nghệ An với các văn bản cụ thể như sau: