Post: : 12

Để có cơ sở báo cáo tổng kết các mặt hoạt động Phật sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019. Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Chư Tôn đức Trưởng Ban ngành, trụ trì các chùa và Ban Hộ tự gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của đơn vị mình