Post: : 12

Nhằm mục đích báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai và tạo điều kiện cho giới tử có đủ giới pháp tu tập. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV, Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019 để truyền trao giới châu tuệ mệnh cho các giới tử Tăng Ni với nội dung như sau: