Post: : 1

Với các duyên lành hội đủ, vào ngày 06/08/2017 (nhằm 15/06 Nhuần/Đinh Dậu), Chùa Phúc Lạc sẽ tổ chức “Lễ bổ nhiệm trụ trì, công bố quy hoạch và động thổ tâm linh đại Phật tượng Thích Ca Mâu Ni 49m”.