Post: : 1

Tối 27/01/2021 (nhằm 15/12/AL), Tùng Lâm Diệc Cổ tổ chức lễ khai quang an vị tôn tượng chư Phật chư Tổ dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni và sự tham dự của đông đảo thiện nam tín nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
BAN TTTT PG NGHỆ AN